SKARA
SEKCIA REGIONÁLNEJ ANESTÉZIE SSAIM

26.1. 2019

BANSKÁ BYSTRICA

 

 

POZOR !!! 2v1

Registrácia + členstvo ESRA2019

kontakt: registracia@skara-ssaim.sk

9.-10.2. 2019

BRATISLAVA

 

 

kontakt: registracia@skara-ssaim.sk