Bystrický mikulášsky kurz SKARA ( BMK) je jediným "advanced" podujatím SKARA s typickým interaktívnym poňatím.

 

Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

120 Eur s DPH

( v cene prenájom priestorov, občersvenie a obedy)

skara@skara-ssaim.sk

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz zrušený a poplatok bude účastníkom vrátený

 

PROGRAM

 

Program bude predbežne aktualizovaný, prebieha potvrdzovanie účasti lektorov.

 

REGISTRÁCIA

 

 

Registrácia na BMK 2020 bude spustená po potvrdení programu začiatkom októbra 2020.

 

Copyright SKARA and Anaesthgroup 2020. All Rights Reserved.

SKARA-SSAIM.SK