Pravidelný SKARA workshop na západnom Slovensku určený začiatočníkom a záujemcom o regionálnu anestéziu, vedený formou prednášok a diskusií so skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.

     9.2.2019, SOBOTA

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov

 

8:30 – 09:30 Úvod a lokálne anestetiká

Otvorenie kurzu, základný prehľad, možnosti a význam použitia RA

LA – farmakológia, fyziológia

Indikácie a kontraindikácie regionálnej anestézie

Zlyhávanie regionálnej anestézie

 

9:30 – 9:45 Prestávka - káva,čaj, ovocie :-)

 

09:45 – 10:55 Aplikovaná anatómia k technikám regionálnej anestézie

Chrbtica a neuraxiálne blokády

Aplikovaná anatómia hornej končatiny

Aplikovaná anatómia dolnej končatiny

 

10:55 – 11:10 Prestávka - káva,čaj, ovocie :-)

 

11:10-12:15  Materiál a vybavenie k regionálnej anestézii

Ihly a katétre (stimulačné, USG, spinálne, epidurálne…)

Nervový stimulátor (princípy, použitie, nastavenie, ...)

USG (princípy, použitie, nastavenie, ...)

 

12:15 – 13:30 Obed

 

13:30-14:30  Základné blokády hornej končatiny a ich indikácie

Stop before you block

VIB - stimulácia

Axilárny blok - USG

 

14:30 – 14:45 Prestávka - káva,čaj, ovocie :-)

 

14:45-17:00  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

 

19:00 Večera, spoločná diskusia, nie len o regionálnej anestézii...

 

 

     10.2.2019, Nedeľa

8:30- 9:30 VARIA

Antikoagulanciá v regionálnej anestézii (kedy áno, kedy nie)

Manažment RA (príprava, monitoring, sedácia, sledovanie po výkone...)

SKARA, ESRA (organizácie a členstvo v nich, workshopy, stáže)

 

9:30 – 9:45 Prestávka - káva,čaj, ovocie :-)

 

9:45-11:00 Komplikácie - predchádzanie a riešenie.

Komplikácie, ich prevencia a riešenie (LAST, mechanické poškodenie…)

Základy komunikácie s pacientom a operatérom

Zdravotná dokumentácia a regionálna anestézia

 

11:00 – 11:15 Prestávka - káva,čaj, ovocie :-)

 

11:15- 12:15  Základné blokády dolnej končatiny a ich indikácie

Bloky n. ischiadicus – stimulácia

Blok n. femoralis – stimulácia a USG

Popliteálny blok – stimulácia a USG

Foot block

 

12:15 – 13:30 Obed

 

13:15-15:30  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

 

15:30-16:00 Slávnostné ukončenie a odovzdávanie certifikátov

 

 

REGISTRÁCIA

 

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie BAKRA2019. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

 

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registrácia@skara-ssaim.sk

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required

Required