Submitting Form...

The server encountered an error.

Vaša požiadavka o zaradenie do mailing listu bola zaslaná

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ReGIoNÁlnEj Anestézie

sekcia Slovenskej spoločnosti anesTéziológie a intenzívnej medicíny

Máte záujem o zasielanie noviniek a newslettera SKARA-SSAIM ?

5.-6. október 2019

Ústav anatómie LF UPJŠ, Košice

 

REGISTRÁCIA

PROGRAM

 

 

KURZ NAPLNENÝ, REGISTRÁCIA UKONČENÁ

7.-8. december 2019

Banská bystrica

SKARA-SSAIM.SK

Copyright SKARA and Anaesthgroup 2019. All Rights Reserved.