Submitting Form...

The server encountered an error.

Vaša požiadavka o zaradenie do mailing listu bola zaslaná

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ReGIoNÁlnEj Anestézie

sekcia Slovenskej spoločnosti anesTéziológie a intenzívnej medicíny

Máte záujem o zasielanie noviniek a newslettera SKARA-SSAIM ?

5.-6. december 2020

Banská bystrica

SKARA-SSAIM.SK

Copyright SKARA and Anaesthgroup 2020. All Rights Reserved.