12. KKRA je základný dvojdňový intenzívny kadaverózny workshop o periférnych nervových blokádach určený začiatočníkom a všetkým anestéziológom v predatestatčnej príprave. Je vedený formou prednášok, diskusií, nácviku anatómie na kadáveroch a praktického nácviku na fantómoch a živých modeloch so skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.

 

Základy regionálnej anestézie

Formou prednášok a interaktívnych diskusií

Formou kadaverózneho workshopu

Dokumentácia, bezpečnosť a komplikácie

Základy komunikácie s pacientom a operátorom

USG skenovanie na figurantoch

Nácvik koordinácie práce rúk (sonda, ihla) na fantóme

 5. - 6. OKTÓBER 2019 12. KOŠICKÝ KURZ REGIONÁLNEJ ANESTÉZIE

SOBOTA, 5.októbra 2019

 

08:30 – 09:30 Úvod a lokálne anestetiká

Otvorenie kurzu

Úvod do regionálnej anestézie pre všeobecných anestéziológov

LA – farmakológia, fyziológia

Toxicita LA (LAST)

 

09:45 – 10:35 Základné blokády (anatómia, indikácie, prístupy) – neuroaxiál, horná končatina

Neuroaxiálne blokády (aj ESB)

Horná končatina

 

10:50 – 12:30 Anatómia a blokády hornej končatiny (kadáver workshop)

A. neuroaxiálne bloky 25 min

B. axilárny blok a distálne bloky HK 25 min

C. interskalenický blok, cervikálny pletenec 25 min

D. ESB 25 min

 

16:20 – 17:00 Indikácie, komunikácia, dokumentácia a vzdelávanie

Indikácie a kontraindikácie regionálnej anestézie

Základy komunikácie s pacientom a operatérom (vysvetliť výhody/limitácie RA, možnosť kombinácie s CA, sedáciou, poop. analgézia, ...)

Zdravotná dokumentácia a regionálna anestézia

SKARA, ESRA (výhody členstva, nadväzujúce workshopy, stáž v BB, ...)

 

NEDEĽA, 6.októbra 2019

 

08:30 – 09:50 Manažment, materiál a vybavenie k regionálnej anestézii

Antikoagulanciá v regionálnej anestézii (kedy áno, kedy nie)

Manažment RA (príprava, monitoring, sedácia, sledovanie po výkone...)

Ihly a katétre (stimul., spinálne a epidurálne ihly, USG, sterilné návleky,…)

NS (princípy, použitie, nastavenie, ...)

USG (princípy, použitie, nastavenie, ...)

 

10:15 – 12:35 Workshop ultrazvuk

A. základy nácviku s USG (blue phantom, pohyby sondou, OP, IP tech...) 35 min

B. superf. CPB, ISB 35 min

C. AxB 35 min

D. distálne bloky HK 35 min

 

 

13:45 – 16:05 Workshop ultrazvuk

A. nácvik koordinácie (blue phantom, navigácia hrotu ihly, ...) 35 min

B. rectus sheath, ESB 35 min

C. popliteal, členok 35 min

D. femoral, SIFIB 35 min

 

16:10 – 17:00 Komplikácie, zlyhanie a ich prevencia

Komplikácie, ich prevencia a riešenie (okrem LAST, mechanické poškodenie, ...)

Prečo niekedy bloky zlyhávajú

Stop before block

 

REGISTRÁCIA

 

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie KKRA2019. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registrácia@skara-ssaim.sk

 

Registrovať sa môžete aj emailom na Sekretariát I.KAIM UNLP, anastazia.sestakova@upjs.sk

 

 

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required

 

 

 

Copyright SKARA and Anaesthgroup 2019. All Rights Reserved.

SKARA-SSAIM.SK