SKARA - o nás

 

Sme skupina nadšencov regionálnej anestézie, ktorých vášňou je zlepšovanie vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovania povedomia o  regionálnej anestézie. Svoje nadšenie sme formalizovali do vzniku Slovenskej Asociácie Regionálnej Anestézie (SKARA). SKARA je sekciou Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v rámci Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS). Svojimi aktivitami zároveň udržujeme aj národné členstvo v ESRA ako zástupca slovenskej anestéziológie.

 

 

 

 

Ciele Slovenskej Asociácie Regionálnej Anestézie (SKARA)

 

Cieľom SKARA je rozvoj štandardov a edukácie regionálnej anestézie na Slovensku. Na podporu uvedených cieľov využíva nasledovné aktivity:

Poskytuje platformu pre diskusiu

Stimuluje vedecký výskum v oblasti regionálnej anestézie

Poskytuje poradenstvo a odporúčania

Zhromažďuje relevantné informácie a poskytuje ich svojim členom

Podporuje publikácie v súvislosti s regionálnou anestéziou pre odbornú a laickú verejnosť

Vytvára štandardné postupy, guidelines a odporúčania v oblasti regionálnej anestézie pre SSAIM

 Zlepšuje povedomie o regionálnej anestézii medzi anestéziologickou a inou odbornou verejnosťou

Zlepšuje povedomie o regionálnej anestézii medzi laickou verejnosťou

Podporuje ciele a záujmy ESRA

 

Orgány SKARA

 

Výbor:   MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC - prezident

              MUDr. Michal Venglarčík, PhD. - viceprezident

              MUDr. Peter Lenčéš

              MUDr. Dirk Karovič, PhD.

              MUDr. Peter Kenderessy - vedecký sekretár

 

              MUDr. Vladimír Hudák - kontrolór

              MUDr. Jakub Hlásny - zástupca SKARA v ESRA Council

 

 

 

 

 

 

SKARA-SSAIM.SK

Copyright SKARA and Anaesthgroup 2021. All Rights Reserved.